Business Intelligence
Markedets stærkeste Business Inteligence værktøj
The Diver Solution — er en af verdens mest avancerede og oven i dette brugervenlige Business Intelligence platforme.


Udviklet af firmaet Dimensional Insight, der har sin oprindelse i ét af USA’s mest anerkendte universiteter, MIT (Massachusetss Institute of Technology).The Diver Solution - Din virksomhed får klarlagt forretningsmuligheder og øget indtjening
Med The Diver Solution kan man udtrække data fra alle eksisterende databasemiljøer, fx Oracle, SQL, mySQL og DB2 og fra alle øvrige dataformater og filtyper, fx Excel regneark og Word filer. 

Brugerne af The Diver Solution kan dernæst udvælge, sortere, sammentælle og præsentere alle data som de ønsker det, i form af fx tabeller, statistikker eller grafik.  Tilpasset til deres egne – eller andre målgruppers – behov og ønsker.

Og man får resultaterne med det samme – uden ventetid. Man er ikke afhængige af hjælp fra virksomhedens it-afdeling, og den enkelte rapport eller analyse afvikles øjeblikkeligt. 

Hvis man definerer nye rapporter og analyser med The Diver Solution, sker det uden indviklede koder og programmering. Man arbejder med hjælp af enkle og letforståelige kommandoer og menuvalg, som enhver kan lære.

The Diver Solution er nærmest ekstremt brugervenligt, så den løbende anvendelse foregår uden behov for omkostningstunge eksterne konsulenter, og med et minimalt træk på virksomhedens egne it-folk.
The Diver Solution gør det derfor muligt for virksomhedens beslutningstagere på alle niveauer at træffe bedre og hurtigere beslutninger på det rigtige tidspunkt, baseret på fakta – ikke på formodninger.
Analyse, integration, og Dashboard
Nøgle tal eller KPI leveres opdateret i ”The Diver soulution” som interaktive Dashboards – hvis tal vækker interesse eller undren så klik med din mus – og dyk frit ned i dine data, og du er selv i gang med at finde årsagsforklaring til afvigelsen.

Dette kan automatiseres, så hvis der opstår en afvigelse på en given værdi på eks. 15%, så sendes der en alert til en defineret kreds af ansvarlige, så der kan tages action med det samme.

Data fra forskellige datakilder hentes, bearbejdes, og valideres for derefter at blive serveret til den enkelte bruger i virksomheden. Selvfølgelig i den form der passer brugeren bedst, grafer eller tabular, ud til det medie, tablet, laptop, eller smartphone, der passer brugeren bedst.

Det kalder vi en fleksibel ”end til end” BI-Løsning.
Samtidigt sikrer vi, at der ikke opstår de klassiske diskussioner om ”hvem der har de mest opdateret data i deres regneark”– da alle kikke på samme datakilde! ”En version af sandheden”!
Nem administration og vedligeholdelse
Administrations modulet ”Diveline” styrer brugere og hvilken adgang der gives til data – hvis der i forvejen er brugeradministration (AD) så interfacer vi med dette, og er hurtigt i gang.

Når der er valgt hvilke data man vil se opdateret hver dag, så sættes dette op i automatiske kørsler, og så er det i drift!

Brugervenligheden i ”The Diver Solution” er så høj, at kunderne selv kan udvælge data og selv sikre at de kommer med i de automatiske kørsler. Man er således ikke afhængige af dyre eksterne konsulenter, fordi man ønsker at se egne data på ny måde!

Nogle kalder det ”Self service BI” – vi har kaldt dette brugervenlighed gennem de sidste 20 år.
Fleksibel implementering og hosting muligheder
”Dashboard as a service”. Hvis det ønskes, så kan vi hoste ”The Diver Solution” – og sætte sikker automatiseret dataoverførsel op.

Hver morgen modtages opdaterede data i DivePort ”Portalendelen af The Diver Solution” . Det er det vi kalder ”ease of use”

Om løsningen installeres på kundens server eller vores Host, er kun op til hvad, der giver bedst mening for kunden.
Sikker dataadgang til The Diver solution
Denne ”end til end” BI-løsning sikrer data lige fra data ind – til præsentation af disse på dine mobile devices, der er ikke 3 partsprodukter eller nogen andres software involveret.

Hele dataflowet styres af teknologi udviklet og eget af Dimensional Insight.